Värmeinjusteringar för en perfekt temperatur

För bättre inomhusklimat och ekonomi

Värmeinjusteringar för en perfekt temperatur

För bättre inomhusklimat och ekonomi

Värmeinjustering - för välmående och ekonomin

Alla fastigheter har ett värmesystem som ska reglera temperaturen så den blir behaglig. Både för hög och låg temperatur kan orsaka problem för människorna som vistas där. Den rekommenderade temperaturen är 20-23 grader för att vi ska må bra. Det är en anledning till att göra en så kallad värmeinjustering i fastigheter.

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Så får du ner värmekostnaderna

Ett vanligt scenario är att temperaturen ligger inom spannet för vad som uppfattas som behagligt inomhusklimat men att uppvärmningskostnaderna är för höga. Då är anledningen ofta att en hydralisk obalans i värmesystemet, vilket innebär att vattnet har svårt att ta sig till de radiatorer som är längst ifrån cirkulationspumpen.

Detta höjer framledningstemperaturen och energiförbrukningen skjuter i höjden. Det kan också bero på ojämn fördelning på värmen mellan olika rum. Radiatorerna närmast cirkulationspumpen kan bli betydligt varmare än de som vattnet har längre att ta sig till.

Ett fungerande värmesystem ska ha en bra balans där vattnet har samma förutsättning att färdas till samtliga radiatorer, oavsett avstånd. Det finns även andra anledningar till problem med värmesystemet, bland annat anpassningen till värmekällan. En injustering av värmesystemet är en vanlig åtgärdsplan som rekommenderas i en energideklaration.

Anlita ett proffs

Men oavsett anledningen så behöver man göra en värmeinjustering av behörig fackman. Det är där vi kommer in i bilden! Vi är en erfaren aktör inom fastighetsteknisk drift och underhåll och är experter på just värmeinjusteringar i bostäder och andra fastigheter.

Kontakta oss för en värmeinjustering i Göteborg redan idag. Detta gör du genom att fylla i vårt formulär, E-post: kontakt@värmeinjusteringgöteborg.seArbetsmetoder vid värmeinjustering

En värmeinjustering är en ganska komplicerad process i flera steg beroende värmesystem och hur stor fastigheten är med mera. Men generellt sett inleder man alltid med ett platsbesök där man går igenom fastigheten och värmesystemet för att sedan ta fram ett ritningsunderlag.

Sedan görs en injusteringsberäkning där det beräknas effektbehov för respektive lägenhet och radiator. Sedan görs en demontering av termostater och en injustering av radiatorventilerna. En energi- och flödesmätning av stamventiler görs också. Efter detta görs en funktionskontroll av temperatur, funktion med en eventuell efterjustering. Det kan också genomföras en optimering av styrkurvorna. Till sist monteras termostater på radiatorerna. Allt protokollförs och all dokumentation överlämnas till beställaren.

Riskfaktorer

Hur vet man att man har problem med värmesystemet? Det finns en del faktorer man ska vara uppmärksam på. Man ska vara speciellt vaksam över om man ser en hög eller ökad förbrukning av, eller en ojämn eller otillräcklig värme, eller om man upptäcker läckande radiatorventiler och stamventiler eller problem med varmvattnet. 

Känner du igen något av det som har beskrivits ovan? Då kan man behöva ge värmesystemet en översyn! Vi hjälper dig gärna med en fackmannamässig besiktning och värmeinjustering i Göteborg.

Vad kan man göra själv?

Hur kan man då göra själv för att hålla värmesystemet i gott skick? Det rekommenderas att genomföra kontinuerlig regelbunden kontroll och service av värmesystemet. Nuförtiden har alla moderna byggnader någon form av tekniskt styrsystem. I detta kan man själv övervaka värmesystemets status och ser eventuella avvikelser. Det är också viktigt att agera när man märker värmeförändringar och i energiförbrukningen.  

Vi ser till att din fastighet har ett perfekt inomhusklimat