Injustering värmesystem

Spara energi med en injustering av ditt värmesystem

Är det för kallt i ditt hus? Eller får du många klagomål på värmen i en fastighet, eller boende som löser det själv genom öppna fönster?

Välkommen att höra er till oss så hjälper vi till med en injustering av ditt värmesystem. Vi utför en kostnadsfri teknisk inventering av värmesystemet och ger er en bra, konkurrensmässig offert.

Viktiga åtgärder för energieffektiva byggnader

Vi utför injustering av värmesystem, energiberäkningar, utredningar och injusteringar inom rör/ventilation/klimat. Alla dessa åtgärder är nödvändiga för energieffektiva och klimatsäkra byggnader.

För att hålla nere värmekostnaden och samtidigt ha maximal komfort i alla lägenheter i en fastighet brukar man justera in värmesystemet så att inte radiatorerna avger mer värme än vad som är nödvändigt. Detta för att undvika att de boende öppnar fönster eller liknande för att de tycker att det är för varmt eller att de inte bryr sig om att stänga dem för det ändå är tillräckligt med värme.

Kompenserar på fel sätt

Ett överdimensionerat eller felaktigt system kan många gånger kompensera för detta på bekostnad av andras värme eller förhöjda värmekostnader.

Att justera in ett värmesystem kan resultera i stora besparingar så att alla boende får samma mängd värme oavsett om de öppnar fönster eller vädrar på annat sätt. Föreningen bestämmer själv vilken maxtemperatur de vill att de boende ska ha.

Injustering värmesystem – frågor och svar

När och varför bör man genomföra en injustering?

Det vanligaste skälet till att det är dags att injustera ett värmesystem är att det har uppstått problem med ojämna temperaturen i en lägenhet eller lokal. En annan anledning är att fjärrvärmeleveransen har för hög temperatur eller att lokalens radiatorventiler är gamla och slitna med dålig funktion.

Vad ingår i en injustering av ett värmesystem?

Vi inleder med att prata igenom vilken temperatur som önskas i huset. Måltemperaturen kan exempelvis vara 21 grader. Sedan gör vi en grovjustering där vi inte använder termostat. Sedan ställs den önskade temperaturen in. Därefter görs en efterkontroll som bör göras när det är kallt utomhus. Då kontrolleras rumstemperaturen och om det inte stämmer så görs en injustering. Därefter sätts nya termostater upp. När allt är klart får du ett injusteringsprotokoll som redovisar alla förinställda värden på varje radiator. När en injustering är utförd lever den i ungefär 10-15 år innan det är dags igen.

Går det inte lika bra att skruva på elementets ventiler?

Det kan förbättra något men löser inte det grundläggande problemet, det vill säga att husets värmesystem inte är balanserat.

Hur vet jag att det är dags för en injustering?

Det kommer att märkas när det kommer in klagomål på för låg värme från personer som bor eller arbetar i lokalerna. Om ingen hör av sig för att klaga så beror det troligen på att allt fungerar, men det kan också innebära att det är för varmt.

Är det alltid en injustering som är lösningen när temperaturen är obalanserad eller finns det andra saker som är fel?

Givetvis kan det finnas andra anledningar till dessa problem som otäta fönster och balkongdörrar som isolerar dåligt. Stopp i element och radiatorventiler kan också förekomma. Se över detta ordentligt innan du tar nästa steg. Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss så kan vi hjälpa dig att hitta en bra lösning.

Vad händer med injusteringen om jag gör tillbyggnader, till exempel vindsvåningar?

Detta går att lösa på flera olika sätt. Men det är alltid bäst att injusteringen görs i befintligt fjärrvärmesystem. Vi kan hjälpa till att skapa bästa möjliga komfort när det är dags för en ombyggnad.

Låt oss göra en väjustering!